bet36在线

白龙小学家长学校教学管理小组

文章来源: 发布时间:2016年11月25日 点击数: 字体:

白龙中心小学家长学校教学管理小组

 

 

  长:胡家明   白龙中心小学校长

 

副组长:詹华明   白龙中心小学副校长

副组长:王卫平   白龙中心小学副校长

  员:王 进    白龙中心小学工会主席

 

       伍光荣    白龙中心小学教研组长

 

       毛义保    白龙中心小学教研组长

 

       王  捷    白龙中心小学信息主任

 

[打印文章] [添加收藏]
更多